Tuyển dụng công ty

Tuyển dụng kế toán trưởng

Tuyển dụng kế toán trưởng

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển dụng kế toán công nợ

Tuyển dụng kế toán công nợ

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển dụng kế toán trưởng tháng 11 - 2021

Tuyển dụng kế toán trưởng tháng 11 - 2021

 Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng tháng 10 - 2021

Tuyển dụng tháng 10 - 2021

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kỹ thuật tháng 9/2021

Tuyển nhân viên kỹ thuật tháng 9/2021

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

TUYỂN DỤNG ASM ĐNB – TÂY NGUYÊN và MIỀN TÂY

TUYỂN DỤNG ASM ĐNB – TÂY NGUYÊN và MIỀN TÂY

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Cần tuyển 15 nhân viên kỹ thuật và 05 nhân viên kinh doanh

Cần tuyển 15 nhân viên kỹ thuật và 05 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tag: Nhện đỏ, nhện đỏ cây sầu riêng, nhện đỏ trên bưởi, nhện đỏ hoa hồngRệp sáp sầu riêng, bọ phấn trắng, Rầy nhảy sầu riêng, rầy bông sầu riêng, rầy xanh sầu riêng, Bọ cánh cứng sầu riêng, bọ rùa hại bông sầu riêng,Sâu cuốn lá, sâu cuốn lá lúa, sâu cuốn lá kháng thuốc, Bệnh thán thư, thối quả sầu riêng, thán thư bông sầu riêng, Bọ trĩ mãng cầu; Bọ trĩ hoa hồng,Bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt lúa, bệnh vi khuẩn, lép vàng trên lúa, lép đen vi khuẩn