Tuyển dụng công ty

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG VÙNG MIỀN TÂY

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG VÙNG MIỀN TÂY

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2023

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 05/2023

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 05/2023

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tháng 5/2023

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tháng 5/2023

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Tuyển dụng trưởng phòng nhân sự tháng 7/2022

Tuyển dụng trưởng phòng nhân sự tháng 7/2022

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những Công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Tuyển dụng tổng hợp tháng 7/2022

Tuyển dụng tổng hợp tháng 7/2022

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 7/2022

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 7/2022

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Tuyển dụng kế toán công nợ

Tuyển dụng kế toán công nợ

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển dụng tháng 10 - 2021

Tuyển dụng tháng 10 - 2021

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kỹ thuật tháng 9/2021

Tuyển nhân viên kỹ thuật tháng 9/2021

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV chất lượng và uy ...

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang

Tuyển dụng tại Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Tag: Nhện đỏ, nhện đỏ cây sầu riêng, nhện đỏ trên bưởi, nhện đỏ hoa hồngRệp sáp sầu riêng, bọ phấn trắng, Rầy nhảy sầu riêng, rầy bông sầu riêng, rầy xanh sầu riêng, Bọ cánh cứng sầu riêng, bọ rùa hại bông sầu riêng,Sâu cuốn lá, sâu cuốn lá lúa, sâu cuốn lá kháng thuốc, Bệnh thán thư, thối quả sầu riêng, thán thư bông sầu riêng, Bọ trĩ mãng cầu; Bọ trĩ hoa hồng,Bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt lúa, bệnh vi khuẩn, lép vàng trên lúa, lép đen vi khuẩn