Tuyển dụng công ty

TUYỂN DỤNG ASM ĐNB – TÂY NGUYÊN và MIỀN TÂY

TUYỂN DỤNG ASM ĐNB – TÂY NGUYÊN và MIỀN TÂY

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV - Phân bón chất ...

Cần tuyển 15 nhân viên kỹ thuật và 05 nhân viên kinh doanh

Cần tuyển 15 nhân viên kỹ thuật và 05 nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình là một trong những công ty nhập khẩu, phân phối mặt hàng thuốc BVTV và phân bón chất ...