Hồ sơ nhân viên

NHÂN VIÊN CÓ LÝ LỊCH XẤU

NHÂN VIÊN CÓ LÝ LỊCH XẤU

Đối tượng Lê Quốc Vương đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền và tài sản của Công ty với số tiền ...