THADANT 200SC

Mã liên hệthuoc-tru-sau-thadant-200sc-191

THUỐC TRỪ SÂU THADANT 200SC

DIỆT SẠCH SÂU KHÁNG THUỐC

Hoạt chất:

Indoxacarb.............................100g/l

Chlorfluazuron.........................50g/l

Emamectin benzoate...............50g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

DỊCH HẠI

GIAI ĐOẠN

LIỀU LƯỢNG

 

LÚA

 

SÂU CUỐN LÁ

Sâu tuổi 1-2

8-10ml/ bình 25 lít

Sâu tuổi 3-4

10-15ml/ bình 25 lít

Liều lượng: 0,2-0,3 lít/ha. Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun khi sâu tuổi 1-2.

Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

THUỐC TRỪ SÂU THADANT 200SC

DIỆT SẠCH SÂU KHÁNG THUỐC

Hoạt chất:

Indoxacarb.............................100g/l

Chlorfluazuron.........................50g/l

Emamectin benzoate...............50g/l

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

DỊCH HẠI

GIAI ĐOẠN

LIỀU LƯỢNG

 

LÚA

 

SÂU CUỐN LÁ

Sâu tuổi 1-2

8-10ml/ bình 25 lít

Sâu tuổi 3-4

10-15ml/ bình 25 lít

Liều lượng: 0,2-0,3 lít/ha. Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun khi sâu tuổi 1-2.

Thời gian cách ly: 7 ngày sau khi phun.

Trở lại

Tag: Nhện đỏ, nhện đỏ cây sầu riêng, nhện đỏ trên bưởi, nhện đỏ hoa hồngRệp sáp sầu riêng, bọ phấn trắng, Rầy nhảy sầu riêng, rầy bông sầu riêng, rầy xanh sầu riêng, Bọ cánh cứng sầu riêng, bọ rùa hại bông sầu riêng,Sâu cuốn lá, sâu cuốn lá lúa, sâu cuốn lá kháng thuốc, Bệnh thán thư, thối quả sầu riêng, thán thư bông sầu riêng, Bọ trĩ mãng cầu; Bọ trĩ hoa hồng,Bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt lúa, bệnh vi khuẩn, lép vàng trên lúa, lép đen vi khuẩn