THUỐC TRỪ SÂU EMAGOLD 6.5EC

Mã sản phẩmTHUOC-TRU-SAU-EMAGOLD-6.5EC

Thành phần : Emamectin Benzoate ...6,5%w/w

Phụ gia : Neem oil, Xylen,.....vừa đủ 1 lít

CÔNG DỤNG :

- Emagold 6.5EC là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, thế hệ mới, với hàm lượng Emamectin Benzoate cao gấp 3 lần thông thường. thuốc được đăng ký trừ sâu khoang hại lạc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều lượng 0,2 - 0,3 lít/ha (pha 8-10ml cho bình 16 lít), lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun từ 2 - 3 bình 16 lít/công (1.000m2) 1 bình 16 lít/sào (360m2).

Trở lại