THIMIDA 350WG

Mã sản phẩmTHIMIDA-350WG

HOẠT CHẤT:

Imidacloprid..............................200g/kg

Thiamethoxam...........................150g/kg

Phụ gia đặc biệt.........................650g/kg

CÔNG DỤNG:

Đặc trị: rệp sáp, sâu đục thân, rầy nâu, rầy xanh, bọ phấn trắng, bọ trĩ, sâu vẽ bùa,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Cách pha: pha 1 gói 40gr cho 1 phuy 220lit nước hoặc gói 80gr cho 2  phuy 220 lít nước

- Liều lượng: 0.1 - 0.15 kg/ha. Lượng nước phun: 400-500 lít nước/ha

- Thời điểm phun: Phun khi sâu, rầy mới xuất hiện tuổi 1- 2. Phun ướt đều tán lá cây trồng.

- Thời gian ly 15 phút.

Trở lại