THIBIRAN JAPAN 550EC

Mã sản phẩmTHIBIRAN-JAPAN-550EC

HOẠT CHẤT:

Permethrin........................500g/l

Alpha Cypermethrin.............50g/l

CÔNG DỤNG:

Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, sâu đất, bọ trĩ, bọ xít muỗi, rệp muội, rầy thánh giá,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 - Đối với cây lúa (sâu cuốn lá): pha 3-10ml/bình 25 lít nước. Phun khi sâu mới xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít nước/ha

- Đối với cây đậu tương ( sâu ăn tạp, sâu đục quả): pha 25ml/bình 25 lít nước. Phun thuốc vào giai đoạn quả non. Lượng nước phun 400 lít/ha

- Đối với cây điều( bọ xít muỗi):mpha 14-17ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều cây, phun khi tỷ lệ đọt non bị hại khoản 5-10%. Luog75 nước phun 500-600 lít/ha

Trở lại